คนละครึ่งเฟส 4 ใช้จ่ายพุ่ง 5.7 หมื่นล้านบาท ซื้ออาหารมากสุด

คลังเผยยอดใช้จ่าย “คนละครึ่ง” พุ่ง 5.7 หมื่นล้านบาท ชี้ใช้จ่ายผ่าน ร้านอาหาร-เครื่องดื่มมากที่สุด 2.3 หมื่นล้านบาท ประชาชนเข้ารวมโครงการกว่า 26.26 ล้านราย

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า

มีผู้ใช้สิทธิรวมทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 57,037.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิม) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 55,518.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่) จำนวน 7.96 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,518.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 29,015.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 28,022.0 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,865.1 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 9,777.2 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,560.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 19,714.4 ล้านบาท ร้านบริการ 1,012.9 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 107.3 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย

“เป็นประชาชนกลุ่มเดิมที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.81 หมื่นราย”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการเฟส 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/