STGT ขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง เดินเครื่อง รง.ใหม่ที่ชุมพร

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT เดินหน้าเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รองรับการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ วางเป้าหมายภายในปี 2567 โรงงานชุมพร จะมีกำลังการผลิตกว่า 13,000 ล้านชิ้น พร้อมย้ำผลิตตามแผนระยะยาวแตะ 82,000 ล้านชิ้น ภายในปี 2567 น.ส.จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีการวางแผนขยายกำลังการผลิตถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานแห่งใหม่ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เน้นการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ เพื่อตอบสนองการใช้ถุงมือยางของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในด้านสุขอนามัยมากขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมั่นใจในการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางรายใหญ่ 1 […]

กยศ.จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยที่นครศรีฯ 1 เม.ย.นี้ ร่วมงานไม่ดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน นอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย ทั้งนี้ […]

“ส.อ.ท.” วอนรัฐสนับสนุนนโยบาย ศก.ต่อเนื่อง ยกระดับเป้าหมายสู่ผู้นำภาคอุตฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชูแนวคิดขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง ผ่านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “FUTURE INDUSTRY อนาคตภาคอุตสาหกรรมไทย” ภายใต้งานประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่งที่ TRUE ICON HALL 1-2 ไอคอนสยาม (ชั้น 7) จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทิศทางของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม ภายใต้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบเป็นทุนเดิม เราจึงควรมุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ -การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านผลผลิตการเกษตรและอาหาร ควรเริ่มจากการช่วยให้ต้นทุนของเกษตรกรต่ำลงก่อน หากต้นทุนต่ำลงจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น วัตถุดิบที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีราคาต่ำ จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนที่ต่ำลงไปด้วย ทั้งนี้ไทยก็ควรจะปรับตัวเองให้เข้าสู่ Future […]

GULF ตั้งบริษัทย่อยGulf International Investment ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

GULF ตั้งบริษัทย่อย”Gulf International Investment”ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือGULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชน และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจดังกล่าวในต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance (“Binance”) เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง […]

คนละครึ่งเฟส 4 ใช้จ่ายพุ่ง 5.7 หมื่นล้านบาท ซื้ออาหารมากสุด

คลังเผยยอดใช้จ่าย “คนละครึ่ง” พุ่ง 5.7 หมื่นล้านบาท ชี้ใช้จ่ายผ่าน ร้านอาหาร-เครื่องดื่มมากที่สุด 2.3 หมื่นล้านบาท ประชาชนเข้ารวมโครงการกว่า 26.26 ล้านราย วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิรวมทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 57,037.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิม) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย […]

ปลุก EA รับมอเตอร์โชว์

สุนันท์ ศรีจันทรา งานมอเตอร์โชว์ 2022 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายนนี้ มีการประเมินหุ้นนับสิบบริษัทที่จะได้รับอานิสงส์ โดยหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ติดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ หลายปีแล้วที่ EA เข้าร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์ และราคาหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นอย่างคึกคักในระหว่างการจัดงาน เช่นเดียวกับปีนี้ที่ราคาหุ้นพุ่งทะยานอย่างโดดเด่น ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาตา วันอังคารที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนเปิดงานมอเตอร์โชว์เพียง 1 วัน หุ้น EA ถูกปลุกสู่ความร้อนแรง โดยมีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่เปิดตลาด ราคาปิดที่ 90.75 บาท ก่อนขึ้นไปสูงสุดระหว่างชั่วโมงซื้อขายที่ 94.75 บาท และอ่อนตัวลงมาปิดที่ 93.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.18% มูลค่าซื้อขาย […]

แบงก์กรุงไทยผนึก กนอ.จัดสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม หนุน SME อนุรักษ์พลังงาน ตอบโจทย์ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยจับมือ กนอ.ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพผลิต มุ่งอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเคียงข้าง SMEs ไทยสู่ความยั่งยืน นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่พันธกิจใหม่ “To empower better life for all Thais” ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ โดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกมิติของการดำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) […]

จิตตะ เวลธ์ เปิดตำราพิชัยลงทุนชนะสงคราม พร้อมแนะ 7 ธีมลงทุนทั่วโลก

ซีอีโอ จิตตะ เวลธ์ เปิด “ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม” มีสติและยึดมั่นในหลักการลงทุนที่ชัดเจน ปรับพอร์ตอย่างมีวินัย พร้อมคัดสรร 7 ธีมชั้นยอด เปิดโอกาสเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยง สร้างพอร์ตแกร่ง รอดทุกวิกฤต วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บลจ.) สตาร์ตอัพรายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เปิดเผยในไลฟ์ “ตำราพิชัยลงทุนให้ชนะสงคราม” เคล็ดลับวิชารับมือกับตลาดหุ้น ในช่วงวิกฤตจากทุกสารทิศ ผ่านเฟซบุ๊ก Jitta Wealth เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า มีนาคม 2565 ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับ “สงคราม” ส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนขาลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ของปี ท่ามกลางปัจจัยลบที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 […]

EA จับตาต้นทุน ‘ลิเทียม-นิกเกิล’ ออลไทม์ไฮ หวั่นลากยาวกระทบราคาขาย

“อีเอ” เผยราคา “ลิเทียม-นิกเกิล” ขยับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากผลพวง “รัสเซีย-ยูเครน” กระทบต้นทุนผลิตแบตเตอรี่พุ่ง ประเมินโลหะทรงตัวสูง 1-2 เดือน ยังรับมือได้ แต่หากลากยาว 5-6 เดือน อาจปรับราคาขายแบตฯ-รถอีวี ความเคลื่อนไหวของราคาลิเทียมคาร์บอเนตและนิกเกิล ซึ่งเป็นต้นทุนสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นเป็นประวัติการณ์ (ออลไทม์ไฮ) โดยราคาลิเทียมคาร์บอเนตทะยานขึ้นสู่ระดับ5 แสนหยวนต่อตัน (ราว 2.6 ล้านบาทต่อตัน) และยังทรงตัวสูงต่อเนื่องที่บริเวณ 4.9 แสนหยวนต่อตัน (ราว 2.5 ล้านบาทต่อตัน) ขณะที่ราคานิกเกิลพุ่งทดสอบ 1 แสนดอลลาร์ต่อตัน (ราว 3.3 ล้านบาทต่อตัน) ก่อนจะปรับฐานลงมาเคลื่อนไหวที่ 5 หมื่นดอลลาร์ต่อตัน (ราว 1.6 ล้านบาทต่อตัน) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ […]

ททท.สมุทรสงครามปลุกท่องเที่ยวไตรมาส 2 ให้คึกคัก เตรียมแจกคูปอง 1 พันบาท เที่ยวสวนผลไม้ฟรี

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ชี้ต้นทุนพลังงานที่สูงหนุนท่องเที่ยวจังหวัดใกล้ กทม. พร้อมออกแรงกระตุ้นการท่องเที่ยว หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ชาวสวน ธุรกิจอาหารทะเล และเอสเอ็มอี เตรียมจัดแคมเปญต่อเนื่องติดต่อ 3 ไตรมาสที่เหลือ จ่อแจกคูปองเที่ยวสวนผลไม้ฟรี มูลค่า 1,000 บาท หลังเข้ามาเช็กอินโรงแรมในจังหวัด ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารทะเล อดใจรอไตรมาส 3 กับแคมเปญใหม่ นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร) เปิดเผยแนวโน้มของการท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดสมุทรสงครามในขณะนี้อาจมีจำนวนน้อย แม้สถานการณ์การระบาดจะไม่รุนแรง แต่จากการติดตามพบว่า นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาจังหวัดสมุทรสงครามเพียงวันเสาร์วันเดียว ดังนั้น ทาง ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยว โดยมีมาตรการควบคุมป้องกันสาธารณสุข จะช่วยให้จากนี้ไปนักท่องเที่ยวจะมีความมั่นใจในการเดินทางมาพักผ่อน ทั้งนี้ ททท.สมุทรสงคราม ได้เตรียมพร้อมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อต่อยอดในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวในช่วงหลังของเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากจะมีผลผลิตจากสวนผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และถัดไปจะเป็นเรื่องของอาหารทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ซึ่งจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และเชื่อว่า เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติ สถานที่ท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากเรื่องความเป็นธรรมชาติแล้ว […]